Multifunkční hřiště

FOTBALOVÉ A MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ DOLNÍ BŘĚŽANY

Klient: Dálniční stavby Praha, a.s.

Místo: Dolní Břežany

Realizace: 2019

Sdílet: Share on Facebook

Projektová dokumentace se zaměřila na část stavby multifunkčního areálu pro volnočasové aktivity Dolnobřežansko – etapa I., konkrétně na části: Fotbalové hřiště, Multifunkční hřiště a odvodnění okolních ploch.

Fotbalové hřiště – Rekonstrukce hrací plochy plně respektuje požadavky normy ČSN 73 5910 pro instalaci drenáže a vegetační vrstvy pro fotbalové trávníky. Rozměr hřiště je 101 x 76 m.

Multifunkční hřiště – Navrženo pro různé míčové sporty z umělého trávníku, splňuje požadavky projektu VICTOR Fotbalové asociace České republiky pro fotbalovou přípravu mládeže. Má rozměry 54 x 35 metrů s celkovou plochou 1890 m2. Je vybaveno oplocením, vstupy a osvětlením. Propojeno s drenážním systémem pro odvodnění do vsakovacího objektu.