KDO JSME

O ateliéru

CZGDA s.r.o. neboli CZech Golf Design Architecture, založil v roce 2007 Jakub Červenka s vizí tvořit sportovní, převážně golfovou architekturu s přesahem vědomostí, které mohl nasbírat během praxe a studiu golfové architektury ve Velké Británii.

Během několika let se tým rozšířil o další architekty a projektanty. Vize ateliéru se zaměřila obecně na sportovní architekturu a dodnes se snaží tento cíl plnit.

Hlavními myšlenkami práce je tvořit nejen kvalitní sportoviště, ale i venkovní prostory okolo sportovišť pomocí dalších aktivit a krajinotvorby. Samotná stavba je jen část řešení, proto se ateliér snaží hned na začátku řešit území jako celek se všemi náležitostmi a s přesahem do okolí. Pomocí vhodné modelace krajiny, propojením aktivit různých zájmových skupin uživatelů návrh docílí přesvědčivého komplexního řešení. Osobní a individuální přístup pak pomáhá této vize dostát a naplnit.

Kontaktujte nás

Zaměřujeme se na sportovní, golfovou a volnočasovou architekturu. Navrhujeme krajinu, stavby, veřejné prostory. Budeme rádi, pokud nás oslovíte.GDPR

Ing. arch. Martina Jansová

mjansova@cgda.cz

autorizovaný architekt ČKA 05552

Jsem sportovkyní i architektkou. V týmu jsem tou koordinující a kreativní částí. Věřím, že nejen samotná stavba, ale právě koordinace a harmonie s okolím dělá dobrou architekturu.

MgA. Jakub Červenka

jcervenka@cgda.cz

Člen European Institute of Golf Course Architects

Jsem sportovec a golfový architekt. Mám vlastní vizi, jak má jamka vypadat. Při realizaci se rád nechávám inspirovat tvůrčím procesem celého teamu. Jsem profesionál s mnohaletou zkušeností z velkých sportovních staveb.

Ing. arch. Jan Slezák

jslezák@cgda.cz

Jsem pečlivý a rád dotahuji práci do detailu. V ateliéru mám na starost zpracování projektových dokumentací, technických zpráv a grafických výstupů. Mám rád klid a potrpím si na dobrou kávu.