Ochrana osobních údajů: Politika GDPR

Děkujeme za zájem o naše služby. Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webového formuláře.

 1. Shromažďované údaje:
  • Jméno a Příjmení
  • Kontaktní údaje (e-mail, telefon) uvedené ve formuláři
  • Další informace poskytnuté ve formuláři
 2. Účel zpracování:
 3. Vaše údaje jsou shromažďovány pro účely odpovědi na vaši poptávku a poskytnutí informací týkajících se našich služeb.
 1. Právní základ:
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu poskytnutého prostřednictvím odeslání formuláře.
 1. Sdílení údajů:
 2. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu.
 1. Bezpečnost údajů:
 2. Používáme odpovídající technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo ztrátou.
 1. Uchovávání údajů:
 2. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
 1. Práva subjektu údajů:
 2. Máte právo požadovat přístup k svým osobním údajům, opravu nebo smazání.
 1. Kontakt:
 2. Pro jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na [e-mailová adresa].

Tato politika ochrany osobních údajů může být periodicky aktualizována. Informace o významných změnách budou uvedeny na našich webových stránkách.

Datum poslední aktualizace: [6.12.2023]