NABÍZÍME

Co pro vás můžeme zpracovat

Nabízíme Vám kompletní zpracování jednotlivých stupňů autorizované dokumentace.

Připravíme Vám projekt do podoby pro dotační programy.

Vyprojektujeme Vám uceleně záměr s citem pro porozumnění lokálních potřeb a limitů v území.

Spolupracujeme s ověřenými profesemi tak, abychom Vám odvedli co nejkvalitnější a profesionální práci.


Fáze služeb při projektové činnosti pozemní/krajinářské stavby

✓ Fáze služby 1. Příprava projektu (Koncepční studie)

✓ Fáze služby 2. Návrh stavby (Architektonická studie)

✓ Fáze služby 3. Projekt pro umístění stavby (Dokumentace k územnímu rozhodnutí/ohlášení stavby)

✓ Fáze služby 4. Projekt pro povolení stavby (Dokumentace ke stavebnímu povolení/ k ohlášení stavby)

✓ Fáze služby 5. Projekt pro provádění stavby

✓ Fáze služby 6. Soupis prací a dodávek (Součinnost při vytváření rozpočtu, k výrobní dok., pro výběr dodavatele)

✓ Fáze služby 7. Autorský dozor

Pravděpodobně půjde některé fáze sloučit, zkrátit tak celý proces a ušetřit. Prodiskutujeme s Vámi plánovaný záměr na místě, zjistíme požadavky na rozsah dokumentace a připravíme nabídku na zpracování potřebných fází projektové dokumentace.

Rádi pomůžeme zrealizovat záměry po celé ČR pro

✓Sportovní kluby

✓Obce a města

✓Školy

✓Soukromí investoři

Kontaktujte nás

Zaměřujeme se na sportovní, golfovou a volnočasovou architekturu. Navrhujeme krajinu, stavby, veřejné prostory, objekty. Budeme rádi, pokud nás oslovíte.GDPR